سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خندید و چهره گشود؛

مردی که برق حقیقت، چشم هایش را به سفیدی  نشانده بود.

 

خندید و چهره گشود؛

که چون پیامبر ( ص) سرش را به سوی او بالا گرفت،

آن مرد تا دست های  پیامبر ( ص ) دویده بود، 

تا از خطوط صفحه دستان پیامبر ( ص )، همه حقیقت را به یکباره ببیند...

 

 در باز شد و ناگاه:

بسم الله الرحمن الرحیم

عبس و تولی

ان جاء ه الاعمی


+ تاریخ پنج شنبه 94/11/22 ساعت 7:32 عصر نویسنده کوثر | نظر